lördag 30 mars 2013

Vintrigt bakslag

I slutet av februari såg det ut så här.
Idag 30 mars ser det åter ut på samma sätt. Vi matar koltrasten med de sista äpplena. Skönt att träd och häckar är klippta så vi inte behöver känna stressen när våren väl gör entré med expressfart.


onsdag 27 mars 2013

Romantik i TV8 Trädgårdstoppen


Det kändes smickrande att få inleda den nya säsongen av TV8s TRÄDGÅRDSTOPPEN med den entusiastiske Peter Englander som guide till 20 trädgårdar runt om i landet.
En trädgård som vår är inte lätt att översätta till bildspråk i TV eftersom alla rum och gångar kan uppfattas som ett övervuxet virrvarr. För besökare är det lättare genom att de olika rummen öppnar sig efter hand med levande bilder - som när man vandrar i ett tavelgalleri.

 "Dolda rum" är titeln på inslaget som gick den 24 mars och som nu finns tillgängligt i TV8 play.
Det är väldigt roligt att man i TV kan få se reportage från trädgårdar med helt olika karaktär och där innehavarna får berätta varför det ser ut som det gör och hur de gått till väga.
Att begreppet "trädgårdera" och "trädgårdering" får en knuff framåt genomprogrammet är extra roligt även om en lite mer utförlig beskrivning inte kom med. De som läser boken får en förlängning av TV-programmet på köpet.